My CMS

Technische Beveiliging

In het dagelijkse leven is het nemen van beschermende maatregelen tegen risico’s heel normaal. Een beveiligingssysteem is niet langer een luxe, maar een verstandige investering in de veiligheid van u, uw gezin of onderneming.

Bedreigingen als criminaliteit en calamiteiten zijn steeds vaker actueel.

Deze ontwikkelingen dwingen maatregelen af om tijdig de risico’s en/of de schade zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. In vaktermen heet dit risicobeheersing!

Een vakgebied waarbij techniek en mensenwerk hand in hand gaan. Maar ook een vakgebied waarbij deskundigheid, betrokkenheid en optimale kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen vereist is.

Q-Plus Security International is specialist in het samenstellen, leveren en aanleggen van beveiligingssystemen. Zij heeft alles in eigen hand, van het maken van het beveiligingsplan, de aanleg en plaatsing tot de nazorg van het beveiligingssysteem.
 

Alarmsystemen
Een alarmsysteem of alarminstallatie is een elektronisch systeem dat een melding geeft bij gevaarlijke gebeurtenissen. Een gangbare term is inbraakalarm, doch de huidige alarmsystemen hebben meestal meerdere mogelijkheden, zoals het detecteren van brand, diefstal, vandalisme e.d.
 
(Uitschuifbare) Barriere Systemen
De mogelijkheid van de uitschuifbare barrières is vrij groot. Vanwege het gebruiksgemak en robuuste vormgeving kunnen deze barrières gebruikt worden op plekken waar men de toegang wil beperken.

Door stijlvolle design veroorzaakt deze barrières geen visuele vervuiling.
 

Brandsignaleringssystemen
In Nederland worden eisen gesteld aan de brandveiligheid volgens bouwregelgeving.

Hotels, magazijnen, fabrieken, woonhuizen e.d. met brand- en explosiegevaar zijn verplicht brandbeveiligingssysteem aan te schaffen die een brand moet detecteren, automatisch moet melden bij de meldkamer en/of brandweer en een ontruimingssighnaal moet laten afgaan. Het zo vroeg mogelijke ontdekken van brand is zeer belangrijk zodat aanwezige personen tijdig kunnen vluchten en de brandweer de brand kan bestrijden.
 

CCTV- of Camera Systemen
CCTV is de afkorting van “Closed Circuit Television”. CCTV-systemen bestaan uit camera’s die op een gesloten circuit zijn aangesloten. De beelden van de bewakingscamera’s zijn dus niet openbaar, maar alleen toegankelijk voor bevoegde personen.

Een CCTV-systeem bestaat meestal uit een hele reeks camera’s die op verschillende locaties op een bedrijfsterrein, pand, woonhuis e.d. zijn aangebracht.

De beelden zijn live te bekijken via monitors, maar kunnen ook worden opgeslagen, zodat deze beelden achteraf kunnen worden teruggekeken wanneer men dit wilt.
 

Metaaldetectiesystemen
Q-Plus Security International levert en installeert metaaldetectiesystemen voor uiteenlopende situaties. Deze systemen worden toegepast voor het controleren van personen op het dragen van verborgen metalen, slag-, steek- en vuurwapens.

Als optie kunnen de metaaldetectiepoorten en -strips geleverd worden met een buzzer (trillingen apparaat) om zo onopgemerkt mogelijk controle uit te voeren en discretie te waarborgen.
 
Hand Metaaldetectoren
Deze metaaldetectoren zijn mobiele detectoren geschikt voor gebruik bij bv. evenementen, discotheken of andere objecten waar het gebruik van metaaldetectiepoorten niet gewenst is. De hand metaaldetectoren zijn een ideale aanvulling bij het fouilleren op metalen, slag-, steek- en vuurwapens.
 
Metaaldetectiestrips
De metaaldetectiestrips worden onzichtbaar weggebouwd in kozijnen van deuren om zo onopvallend controle uit te voeren. De werking hiervan is exact hetzelfde als bij een metaaldetectiepoort echter is er nu sprake van een onzichtbare metaaldetectiepoort.
 
Standaard Metaaldetectiepoorten
Q-Plus Security International levert o.a. aan bedrijven, discotheken en evenementen metaaldetectiepoorten. De aanwezigheid van deze metaaldetectiepoorten hebben een preventieve werking.
 
Stijlvolle Metaaldetectiepoorten
Voor luxe hotels, kantoren e.d. waar standaard metaaldetectiepoorten als visuele vervuiling wordt gezien en angst en/of vraagtekens kan opwekken heeft Q-Plus Security Internationaal stijlvolle metaaldetectiepoorten ontwikkeld.

Groot voordeel is dat deze metaaldetectiepoorten een veel bredere doorgang (140 cm i.p.v. 70 cm) hebben dan de standaart metaaldetectiepoorten. Hierdoor kan men onverstoord met in beide handen een koffer door deze metaaldetectiepoort lopen.
 

Narcotica Detectie Systemen
Q-Plus Security International levert ook narcotica detectie systemen. Met deze narcotica detectie systeen kan alle soorten narcotica gedetecteerd worden bij o.a. gevangenissen, havens en luchthavens.
 
Toegangscontrole Systemen
Toegangscontrole systeem kan worden toegepast in o.a. bedrijven, scholen, fabrieken, ziekenhuizen, kantoren, hotels, parkeerplaatsen en sportscholen.

Deze systeem controleert het in- en uitgang van bv. personeel, bezoekers, goederen en leveranciers.

Uiteraard kan de in- en uitgang zowel vol automatisch als handmatig gecontroleerd worden en kunnen de gegevens van deze in- en uitgang geregistreerd worden om later in te zien.
 

Wapen en Explosieven Detectie Systemen
Q-Plus Security International levert voor o.a. gevangenissen, havens en luchthavens verschillende wapen- en explosieven detectie systemen.
 
Body Detectie Systemen
Met de Body Detectie Systemen ofwel Bodyscanners kan men controle uitvoeren op personen bij ingang van gebouwen, havens en grenzen op alle soorten wapens, drugs en explosieven zonder de gezondheid en veiligheid aan te tasten.
 
Post Detectie Systemen
Met Post Detectie Systemen kan men snel en makkelijk controle uitvoeren op brieven, pakkketen en collies. Voordeel van deze systeem is dat deze mobiel is.
 
Vracht Detectie Systemen
Met de Vracht Detectie Systemen kan men bij bv. grenzen, havens en luchthavens alle soorten vrachtvervoer (containers, vrachtwagens e.d.) controleren op wapens, explosieven, drugs, radioactieve stoffen en illegale goederen.
 
X-Ray Systemen
Q-Plus Security International heeft een uitgebreid productaanbod op het gebied van X-Ray Systemen.

X-Ray Systeem is over het algemeen bedoeld voor het inspecteren van bagage, pakketen en post op verdachte voorwerpen zoals wapens, explosieven en drugs.

Toepassingsgebieden zijn o.a. luchthavens, gevangenissen, passagiersterminals, gerechtsgebouwen en banken.