Speciale Teams

Speciale Teams

 

Speciale Teams / Special Teams

De specifieke vaardigheden die benodigd zijn om goed te functioneren binnen het speciale team van Q-Plus Security International worden aangereikt in een intensieve opleiding. In deze opleiding wordt naast vormende aspecten zoals stresshantering, mentale weerbaarheid, doorzettingsvermogen en stabiliteit veel tijd besteed aan vaktechnische vaardigheden.

Deze teams dragen herkenbare kleding en beschikken over diverse hulpmiddelen en werken nauw samen met lokale politie en andere hulpdiensten.

 

FEIT Team (Festiviteiten en Evenementen Interventie Teams)

FEIT Teams worden voornamelijk ingezet tijdens festiviteiten en evenementen. Het werk van een FEIT Team is meer dan alleen het observeren van bezoekers en bezoekersstromen. Zij zijn speciaal getraind op snel en doelgericht op te treden om paniek en gespannen sfeer te voorkomen.

Een groot voordeel is dat de overige beveiligers hun positie niet hoeven te verlaten.

 

FOT Teams (Flexibel Ondersteunings Team)

Q-Plus Security International beschikt over FOT Teams die 24 uur per dag stand-by zijn, in het hele land opereren en snel kunnen worden ingezet bij calamiteiten en ad-hoc situaties. Het FOT Team kan bv. assistentie bieden bij branden, inbraken, ongevallen en calamiteiten.

Zij kunnen o.a. goederen veilig stellen en het terrein afzetten om bv. publiek en pers op afstand te houden.

 

HIT Teams (Horeca Interventie Team)

Q-Plus Security International levert HIT Teams aan horecagelegenheden.

De HIT Team surveilleert tussen de deelnemende horecagelegenheden om bij incidenten en calamiteiten assistentie te verlenen aan de horecaporties waar zich het incident voordoet.

HIT Teams zijn bedoeld ter ondersteuning van de horecaportiers.

Een groot voordeel is het financieel plaatje omdat de kosten verdeeld worden onder de deelnemende partijen.

SUS Team

Q-Plus Security International levert getrainde SUS Teams voor openbare ruimtes zoals bv. woonwijken, parken en horecagebieden.

De taak van de SUS Team is preventief handelen en het vroegtijdig signaleren van onregelmatigheden en wijzen op gedragsregels wanneer zich iets op de openbare weg voordoet.

 

 

I.B.S.S.A. bodyguards

Q-Plus Security International biedt gespecialiseerde, getrainde en ervaren IBBSA Bodyguards aan particulieren, ondernemers, CIPs, VIPs en hun familieleden aan.

Het Bodyguard Team van Q-Plus security International kunnen ieder situatie onder controle krijgen door juist en adequaat te handelen zonder dat de ambiance verstoort wordt.

 

Straatcoaches / Streetcoaches

Daar waar veel overlast ervaren wordt, levert Q-Plus Security International fysiek en mentaal sterke beveiligers die door selectie zijn verkozen als straatcoaches. De straatcoach spreekt de overlast veroorzakers aan op hun gedrag en probeert ze te helpen met het anders en nuttiger besteden van hun vrije tijd.

De straatcoaches richten zich in niet alleen op jongeren, maar ook op o.a. buurtbewoners en winkeliers. Want het tegengaan van overlast is een gemeenschappelijk doel dat om betrokkenheid van de hele buurt vraagt.

 

 

Toezichthouders / Stewards

Graffiti, hangjongeren, zwerfvuil, hondenoverlast, parkeeroverlast zijn enkele voorbeelden die de sfeer in uw gemeente negatief beïnvloeden.

De toezichthouders van Q-Plus Security International bieden uitkomst. Het zijn gekwalificeerde toezichthouders met ervaring in het publieke domein. Zij beschikken over goede communicatieve vaardigheden en weten hoe ze met agressie moeten omgaan.

De preventieve aanwezigheid van de toezichthouders voorkomt overlast in bv. woongebieden, stadsparken, recreatiegebieden, winkelcentra, uitgaansgebieden en openbaar vervoer.