My CMS

Diverse Beveiliging

De aanschaf van een beveiligingssysteem/alarmsysteem is een belangrijke stap naar een veilige woon- en werkomgeving. Maar wat als het alarm afgaat?
Aansluiting bij een meldkamer is simpelweg een must. Het laten aansluiten van uw beveiligingssysteem bij een meldkamer betekent dat uw object (woonhuis, bedrijf, kantoor, fabriek, winkel, magazijn enz.) altijd is beveiligd.

Dat zorgt voor een veilig gevoel.
 

Alarmopvolging
Op het moment dat uw beveiligingssysteem een melding (inbraak, brand, uitval netspanning, sabotage) geeft, zal deze melding terechtkomen bij de meldkamer.

Q-Plus Security International surveillanten staan voortdurend in contact met de meldkamer waardoor zij direct op de hoogte gesteld worden van deze melding.

Deze surveillanten die speciaal opgeleid en getraind zijn om gevaren goed in te schatten en adequaat te handelen gaan snel ter plaatse. Zij zullen deze melding gericht afhandelen, zelfstandig als het niet urgent is, of met inschakeling van hulpdiensten als het wel urgent is.

De surveillanten zijn op de hoogte van de plaatselijke situatie en het betreffende alarmsysteem. Alleen op die manier is Q-Plus Security International in staat om effectieve alarmopvolging te verzorgen.

Groot voordeel is dat Q-Plus Security International surveillanten binnen 15 minuten op locatie zijn ter afhandeling van de melding. Ervaring leert dat door deze snelle reactietijd de eventuele ontstane schades beperkt blijven.
 

Brandwachten
Bij bv. tekort aan vluchtwegen, uitval van brandmeldcentrales op o.a. bouwplaatsen, evenementen, luchthavens en scheepswerven kunt u vertrouwen op de brandwachten van Q-Plus Security International ter waarborging van de (brand)veiligheid.
 
Meldkamerdiensten
Q-Plus Security International werkt uitsluitend samen met meldkamers/particulier alarm centrales die volledig voldoen aan de strenge eisen zoals gesteld door het Ministerie van Justitie en die NCP-gecertificeerd zijn!

De centralisten van deze meldkamers monitoren 24 uur per dag de aangesloten elektronische beveiligings- en camerabewakingssystemen en zijn getraind om snel en adequaat te handelen indien de situatie dit vereist.

De surveillanten van Q-Plus Security International worden bij een melding snel op de hoogte gesteld zodat zij snel en gericht kunnen afhandelen.
 

Particulier Onderzoeker
Jaarlijks lijdt het MKB 3 miljard euro schade door bedrijfsfraude zoals bv. diefstal, verduistering en ziekteverzuim fraude.

Een veilige werkomgeving lijkt een onbesproken arbeidsvoorwaarde. Helaas is dit in de realiteit toch soms anders. Diefstal, vernieling, ongewenste intimiteiten, concurrentiebeding fraude, ziekteverzuim fraude enz. zijn maar een paar voorbeelden waar men hedendaags mee te maken krijgt. Alle onderzoeken van

Q-Plus Security International worden discreet, doortastend, doelgericht, objectief uitgevoerd.

De Q-Plus Security International onderzoekers hebben de vereiste ervaring en certificering om alle onderzoeken in het kader van Wet Bescherming Persoonsgegevens uit te voeren. Zowel in Nederland als daarbuiten.

Enkele Onderzoeken:

–  Alimentatie;
–  Bedrijfsspionage;
–  Corruptie;
–  Ernstig werkverzuim;
–  Interne diefstal en verduistering;
–  Letselschade;
–  Overtreding concurrentiebeding;
–  Schending geheimhoudingsplicht;
–  Ziekteverzuim.
 

Sleutelbeheer / Keyholding
Ook wel sleuteldienstservice genoemd, is een vorm van dienstverlening waarbij de sleutels van een object (woonhuis, bedrijf, kantoor, fabriek, winkel, magazijn enz.) in verzekerde bewaring worden gegeven aan Q-Plus Security International.

Groot voordeel van keyholdig is dat de sleutelafgifte van het object sterk beperkt blijft.
 
Keyholding i.c.m. Alarmopvolging
Keyholding gaat 99% gepaard met alarmopvolging.

Bij alarm kunnen de surveillanten het object betreden om deze melding adequaat en gericht af te handelen.
 
Keyholding Zonder Alarmopvolging
Echter kunt u ook kiezen voor alléén keyholding.

Bij deze vorm van keyholding kan Q-Plus Security International het object openen en/of sluiten voor bv. uw personeel of monteurs die werkzaamheden moet verrichten.