My CMS

CCTV- / CAMERA SYSTEMEN

CCTV is de afkorting van “Closed Circuit Television”. CCTV-systemen bestaan uit camera’s die op een gesloten circuit zijn aangesloten. De beelden van de bewakingscamera’s zijn dus niet openbaar, maar alleen toegankelijk voor bevoegde personen.

Een CCTV-systeem bestaat meestal uit een hele reeks camera’s die op verschillende locaties op een bedrijfsterrein, pand, woonhuis e.d. zijn aangebracht.

De beelden zijn live te bekijken via monitors, maar kunnen ook worden opgeslagen, zodat deze beelden achteraf kunnen worden teruggekeken wanneer men dit wilt.