Beveiliging & Bewaking

Beveiliging & Bewaking

 

Ad-Hoc Beveiliging / Ad-Hoc Security

Soms heeft u in hélé korte tijd beveiliging nodig!   Dan kunt u bouwen op de gespecialiseerde en flexibele beveiligers van Q-Plus Security International, de ad-hoc team ofwel de FOT Team (Flexibel Ondersteuning Team).

Q-Plus Security International heeft voldoende FOT Teams stand-by staan die ieder moment ingezet kunnen worden voor welk duur dan ook.

 

Bouwbeveiliging / Construction Security

Vandalisme, inbraak, vernielingen en brandstichting zijn al jaren een groot probleem voor de bouwsector. Jaarlijks wordt voor vele miljoenen euro’s aan schade aangericht aan bouwterreinen. Cijfers van verzekeringsmaatschappijen laten zien dat het alleen maar erger wordt.

Vooral ‘s avonds, in de weekeinden en vakantieperiodes vallen bouwterreinen ten prooi aan diefstal en vandalisme. Een hek houdt vandalen en criminelen niet meer tegen. Professionele beveiliging draagt ertoe bij dat de schade die zij aanrichten wordt beperkt en dat de daders worden opgepakt.

Bouwbeveiliging is een vak apart, heel iets anders dan de beveiliging van een overzichtelijk kantoorgebouw of bedrijventerrein. Een bouwplaats omvat een groot gebied, dat vrijwel dagelijks aan veranderingen onderhevig is. Dit stelt daarom bijzondere eisen aan beveiligingsdiensten. Q-Plus Security International levert maatwerk voor elk bouwterrein.

Surveillance op Quads
Veel bouwterreinen worden bewaakt door middel van elektronische inbraak-, detectie- of camerasystemen. Dit schrikt criminelen/vandalisten af. Er gaat echter niets boven fysieke en zichtbare aanwezigheid van beveiligers.
Q-Plus Security International zet bouwbeveiligers in die ook rondes uitvoeren met quads. Groot voordeel van surveillance met quad is het snel en effectief kunnen verplaatsen over het bouwterrein. Ook als het slecht begaanbaar is.

  

Collectieve Beveiliging / Collective Security 

Om woon- en werkgebieden te beveiligen biedt Q-Plus Security International collectieve beveiliging aan in woonwijken, industrie- en bedrijventerreinen.

Bij collectieve beveiliging wordt onder meer gelet op verdachte personen, voertuigen, onregelmatigheden, brandgevaarlijke situaties, onoverzichtelijke verkeerssituaties, sabotage, vandalisme en andere illegale activiteiten.

Q-Plus Security International beveiligers staan daarbij altijd in contact met de meldkamer en met de regionale politie en weten hoe ze in alle situaties moeten handelen.

Buiten de preventieve werking heeft collectieve beveiliging ook het voordeel dat de kosten verdeelt worden onder de deelnemende partijen.

 

Evenementenbeveiliging / Event Security 

Het organiseren van een evenement is een lastige opgave. Veiligheid en beveiliging zijn disciplines die professionele aandacht vragen, zeker omdat daaraan vanuit de overheid steeds striktere eisen verbonden worden. Mede op basis van de ruime kennis en ervaring van Q-Plus Security International kunt u vertrouwen op ondersteuning voor, tijdens en na het evenement.

Excellente Uitvoering
Afhankelijk worden de evenementenbeveiligers bijgestaan door professionele centralisten, collega’s van de mobiele surveillance, verkeersregelaars, persoonsbeveiligers of gastheren/-vrouwen van Q-Plus Security International.

Voor ieder evenement wordt een team samengesteld met professionals die voldoen aan het profiel dat in samenspraak wordt opgesteld.

Integrale Oplossingen
Q-Plus Security International zoekt altijd naar slimme combinaties tussen mens en techniek. Afhankelijk van het evenement en de risico’s wordt daarbij gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen. Naast moderne communicatie middelen gaat het bv. om intelligente camera’s, toegangsbeheerssystemen of zelfs weg- en stage barrières. Voor ieder evenement wordt een optimale mix met fysieke en technische beveiligingsmiddelen samengesteld.

 

Horecabeveiligers / Bouncer 

Dancings, restaurants, cafés, bars en andere horecagelegenheden maken, veelal vanuit een bepaalde behoefte of omdat de overheid dit vereist, gebruik van horecabeveiligers/horecaportiers.

De horecabeveiligers van Q-Plus Security International zetten zich in om ongewenste situaties te voorkomen en om de veiligheid van uw medewerkers en gasten te waarborgen.

Q-Plus Security International horecabeveiliger is uw gastheer, uw visitekaartje.

 

Hotelbeveiliging / Hotel Security 

Een uitermate specifiek onderdeel binnen de beveiliging is toch zeker de hotelbeveiliging. Q-Plus Security International is thuis in deze tak van beveiliging door jarenlang ervaring in diverse kleine als grote hotels zowel nationaal als internationaal.

Q-Plus Security International hotelbeveiligers beseffen dat zij het visitekaartje zijn van het hotel. Dit betekent dan ook dat zij naast de discipline van een ervaren hotelbeveiliger continu klantvriendelijkheid en gastvrijheid uitstralen.

Naast hun reguliere beveiligingstaken kunnen zij ook uw receptiepersoneel ondersteunen.

  

Objectbeveiliging / Object Security 

Beveiligen van gebouwen, winkels, zorginstellingen en terreinen is tegenwoordig niet alleen meer ‘s avonds, ‘s nachts en in weekenden. Ook overdag is professioneel toezicht op o.a. bezoekers, leveranciers en in- en uitgaande goederen noodzakelijk. Bedrijven krijgen namelijk vaak te maken met diefstal, fraude of inbraak. Met objectbeveiliging wordt de beveiliging van gebouwen en terreinen én de veiligheid van personeel gewaarborgd.

Omdat ieder object anders is en om specifieke benadering vraagt worden Q-Plus Security International objectbeveiligers specifiek getraind voor het object waarop ze werken.

  

Transportbeveiliging / Transport Security

Jaarlijks lijdt de transportsector miljoenen euro’s schade door criminaliteit. Hierbij kan een aantal voorzorgsmaatregelen de kans op criminaliteit beperken.

De transportsector loopt een aantal specifieke risico´s. Het gaat dan met name om diefstal van bv. voertuig, lading of brandstof. Door de transportbeveiliging van Q-Plus Security International treft u voorzorgsmaatregelen om transportcriminaliteit te voorkomen of de kans er op te beperken.

Q-Plus Security International volgt en begeleidt transporten, zowel nationaal en internationaal als over het land en over het water.

Voorafgaand aan het transport zullen de ingezette transportbeveiligers volledig op de hoogte gesteld worden van de diverse wetgevingen in de landen die zij zullen doorkruizen om het transport zo voorspoedig en vlekkeloos te laten verlopen als mogelijk is.

De ingezette begeleidingsvoertuigen zijn uitgerust met een communicatiesysteem dat zowel met de meldkamer als met de chauffeur van het vracht dat begeleidt wordt in contact staat.

 

Winkelbeveiliging / Retail Security 

De bekende antidiefstal poortjes zijn al lang niet meer voldoende om diefstal te voorkomen.

Door steeds vindingrijker en brutaler wordende criminelen en door de grote stijging van derving door winkeldiefstal is de winkelbeveiliger een must geworden in het hedendaagse winkelbeeld. Steeds meer ziet men bij bv. supermarkten, kledingzaken, juweliers winkelbeveiligers over de veiligheid van de personeel, de goederen en de klanten waken.

Q-Plus Security International werkt met specifiek voor het winkelbedrijf getrainde winkelbeveiligers die aanvullend op basis van uw wensen en eisen ook nog een specifieke training “on the job” krijgen, waar expliciet wordt ingegaan op de problemen van desbetreffende organisatie.