My CMS

Beveiliging & Bewaking

Ad-Hoc Beveiliging
Soms heeft u in hélé korte tijd beveiliging nodig!
Dan kunt u bouwen op de gespecialiseerde en flexibele beveiligers van Q-Plus Security International, de ad-hoc team ofwel de FOT Team (Flexibel Ondersteuning Team).

Q-Plus Security International heeft voldoende FOT Teams stand-by staan die ieder moment ingezet kunnen worden voor welk duur dan ook.
 

Bouwbeveiliging
Vandalisme, inbraak, vernielingen en brandstichting zijn al jaren een groot probleem voor de bouwsector. Jaarlijks wordt voor vele miljoenen euro’s aan schade aangericht aan bouwterreinen. Cijfers van verzekeringsmaatschappijen laten zien dat het alleen maar erger wordt.

Vooral ‘s avonds, in de weekeinden en vakantieperiodes vallen bouwterreinen ten prooi aan diefstal en vandalisme. Een hek houdt vandalen en criminelen niet meer tegen. Professionele beveiliging draagt ertoe bij dat de schade die zij aanrichten wordt beperkt en dat de daders worden opgepakt.

Bouwbeveiliging is een vak apart, heel iets anders dan de beveiliging van een overzichtelijk kantoorgebouw of bedrijventerrein. Een bouwplaats omvat een groot gebied, dat vrijwel dagelijks aan veranderingen onderhevig is. Dit stelt daarom bijzondere eisen aan beveiligingsdiensten. Q-Plus Security International levert maatwerk voor elk bouwterrein.
 
Surveillance op Quads
Veel bouwterreinen worden bewaakt door middel van elektronische inbraak-, detectie- of camerasystemen. Dit schrikt criminelen/vandalisten af. Er gaat echter niets boven fysieke en zichtbare aanwezigheid van beveiligers.
Q-Plus Security International zet bouwbeveiligers in die ook rondes uitvoeren met quads. Groot voordeel van surveillance met quad is het snel en effectief kunnen verplaatsen over het bouwterrein. Ook als het slecht begaanbaar is.
 

Collectieve Beveiliging
Om woon- en werkgebieden te beveiligen biedt Q-Plus Security International collectieve beveiliging aan in woonwijken, industrie- en bedrijventerreinen.

Bij collectieve beveiliging wordt onder meer gelet op verdachte personen, voertuigen, onregelmatigheden, brandgevaarlijke situaties, onoverzichtelijke verkeerssituaties, sabotage, vandalisme en andere illegale activiteiten.

Q-Plus Security International beveiligers staan daarbij altijd in contact met de meldkamer en met de regionale politie en weten hoe ze in alle situaties moeten handelen.

Buiten de preventieve werking heeft collectieve beveiliging ook het voordeel dat de kosten verdeelt worden onder de deelnemende partijen.
 

Evenementenbeveiliging
Het organiseren van een evenement is een lastige opgave. Veiligheid en beveiliging zijn disciplines die professionele aandacht vragen, zeker omdat daaraan vanuit de overheid steeds striktere eisen verbonden worden. Mede op basis van de ruime kennis en ervaring van Q-Plus Security International kunt u vertrouwen op ondersteuning voor, tijdens en na het evenement.
 
Excellente Uitvoering
Afhankelijk worden de evenementenbeveiligers bijgestaan door professionele centralisten, collega’s van de mobiele surveillance, verkeersregelaars, persoonsbeveiligers of gastheren/-vrouwen van Q-Plus Security International.

Voor ieder evenement wordt een team samengesteld met professionals die voldoen aan het profiel dat in samenspraak wordt opgesteld.
 
Integrale Oplossingen
Q-Plus Security International zoekt altijd naar slimme combinaties tussen mens en techniek. Afhankelijk van het evenement en de risico’s wordt daarbij gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen. Naast moderne communicatie middelen gaat het bv. om intelligente camera’s, toegangsbeheerssystemen of zelfs weg- en stage barrières. Voor ieder evenement wordt een optimale mix met fysieke en technische beveiligingsmiddelen samengesteld.
 

Hondenbewaking / K9 Beveiliging
Q-Plus Security International beschikt over uitsluitend ervaren gecertificeerde en getoetste (door de KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging)) honden/hondengeleiders.

Alle honden worden getraind op zoveel mogelijk verschillende locaties, voertuigen en omstandigheden. Tevens werken deze honden snel, efficiënt en betrouwbaar. Alleen honden die een strenge selectie doorstaan op onder meer uithoudingsvermogen, gehoorzaamheid en het vermogen te leren van eigen fouten, komen in aanmerking voor hondenbewaking bij Q-Plus Security International.

Te allen tijde kunt u rekenen op flexibele inzet van Q-Plus Security International hondenbewaking. Of het nu gaat om een tijdelijke inzet van een hondengeleider of om een langlopend project.
 
Explosieven Speurhonden
Voor het controleren van bv. vracht die vanuit luchthavens wordt verscheept kan

Q-Plus Security International explosieven speurhonden inzetten. Deze honden zijn getraind om verschillende soorten explosieven en chemische stoffen waarmee explosieven kunnen worden gemaakt te herkennen.
 
Narcotica Speurhonden
De narcotica speurhonden welke door Q-Plus Security International ingezet kunnen worden zijn opgeleid en getraind op de herkenning van een breed scala aan drugs en narcotica die vandaag de dag gebruikt worden.
 
Surveillance Honden
Het inzetten van hondenbewaking tijdens beveiligingswerkzaamheden heeft vele voordelen: Enerzijds zijn de zintuigen van bewakingshonden veel beter ontwikkeld. Hierdoor kunnen zij in het donker gevaar veel beter bespeuren als een beveiliger zonder bewakingshond. Anderzijds gaat van een beveiliger met een hond een preventieve werking uit.
 

Horecabeveiliging / Horecaportiers
Dancings, restaurants, cafés, bars en andere horecagelegenheden maken, veelal vanuit een bepaalde behoefte of omdat de overheid dit vereist, gebruik van horecabeveiligers/horecaportiers.

De horecabeveiligers van Q-Plus Security International zetten zich in om ongewenste situaties te voorkomen en om de veiligheid van uw medewerkers en gasten te waarborgen.

Q-Plus Security International horecabeveiliger is uw gastheer, uw visitekaartje.
 

Hotelbeveiliging
Een uitermate specifiek onderdeel binnen de beveiliging is toch zeker de hotelbeveiliging. Q-Plus Security International is thuis in deze tak van beveiliging door jarenlang ervaring in diverse kleine als grote hotels zowel nationaal als internationaal.

Q-Plus Security International hotelbeveiligers beseffen dat zij het visitekaartje zijn van het hotel. Dit betekent dan ook dat zij naast de discipline van een ervaren hotelbeveiliger continu klantvriendelijkheid en gastvrijheid uitstralen.

Naast hun reguliere beveiligingstaken kunnen zij ook uw receptiepersoneel ondersteunen.
 

Luchtvaartbeveiliging
Q-Plus Security International is gespecialiseerd in beveiligingsoplossingen voor de luchthavens en luchtvaart.

Beveiliging van een luchthaven vraagt meer dan een scherp oog alleen. Reizigers en bemanningsleden zijn in een vliegtuig kwetsbaar. Ook de luchthaven zelf is met vele duizenden bezoekers per dag een potentieel doelwit voor criminelen en terroristen.

Q-Plus Security International levert beveiligingsoplossingen aan o.a. luchtvaartmaatschappijen, distributiebedrijven en luchthavens.

Q-Plus Security International draagt onder meer zorg voor:
– bewaking van naleving EU-regelgeving op platforms;
– controle van reisdocumenten en ruimbagages;
– screening en controle van personeel op luchthavens;
– surveillance in bagagekelders en op pieren op luchthavens.
– objectbeveiliging, toegangscontrole, identiteitscontrole en receptiediensten voor onder meer leveranciers van luchtvaartmaatschappijen.
 

Maritieme Beveiliging
Door gaten in de wetgevingen zijn commerciële zeeschepen vaker doelwit van terroristen/piraten. Zij kunnen na hun criminele activiteiten ontsnappen naar internationale wateren en ongestraft verder gaan.

Sinds 2004 moeten schepen en havenfaciliteiten voldoen aan de ISPS code (de International Ship and Port Facility Security Code). Deze maatregelen zijn nodig om terrorisme/piraterij tegen te gaan.

De terroristen/piraten zullen eerder zwakke doelen, zoals bv. langzaam varende, onderbezette en onbeveiligde schepen, uitzoeken.

Het mag duidelijk zijn dat zij geen risico zullen nemen om een schip aan te vallen, welke is voorzien van bepaalde vormen van beveiliging.

Q-Plus Security International kan met haar speciaal opgeleide en getrainde maritieme beveiligers zowel u als uw goederen beschermen en zorgen voor een veiligere werkomgeving op de internationale wateren.
 

Objectbeveiliging
Beveiligen van gebouwen, winkels, zorginstellingen en terreinen is tegenwoordig niet alleen meer ‘s avonds, ‘s nachts en in weekenden. Ook overdag is professioneel toezicht op o.a. bezoekers, leveranciers en in- en uitgaande goederen noodzakelijk. Bedrijven krijgen namelijk vaak te maken met diefstal, fraude of inbraak. Met objectbeveiliging wordt de beveiliging van gebouwen en terreinen én de veiligheid van personeel gewaarborgd.

Omdat ieder object anders is en om specifieke benadering vraagt worden Q-Plus Security International objectbeveiligers specifiek getraind voor het object waarop ze werken.
 

Rouw– en Trouw Beveiliging
Criminelen slaan steeds vaker toe bij privé woningen wanneer de eigenaren afwezig zijn in verband met een rouw- of trouwdienst. De hiervoor beschikbare informatie vindt men vaak terug in bv. huis aan huis kranten en advertenties. Door gebruik te maken van de Rouw- en Trouwbeveiliging van Q-Plus Security International houdt u deze criminelen buiten uw huis.

Met Rouw- en Trouwbeveiliging voorkomt u meer leed in deze voor u toch al moeilijke periode.

Uiteraard stemt Q-Plus Security International haar diensten geheel af op uw situatie en wensen en zal uw huis met respect en discretie benaderen.

Ook is het mogelijk om bv. zorg te dragen voor de beveiliging op uw bruiloft of begrafenis/crematie. Denk hierbij bv. aan ordeverstoringen, vernielingen of niet welkome gasten.
 

Sluitbegeleiding
Veel bedrijven willen de kans op een overval bij het afsluiten van het bedrijf voorkomen. Soms is dit zelfs, zoals bij benzinepompen, in de CAO opgenomen.

Dit komt omdat juist het moment van afsluiten de grootste kwetsbaarheid van de dag met zich mee brengt.

De sluitbeveiligers van Q-Plus Security International zijn ten tijde bij het afsluiten opvallend aanwezig en zijn permanent verbonden met de meldkamer zodat indien nodig direct alarm geslagen kan worden om zo de veiligheid te handhaven.
 

Transportbeveiliging
Jaarlijks lijdt de transportsector miljoenen euro’s schade door criminaliteit. Hierbij kan een aantal voorzorgsmaatregelen de kans op criminaliteit beperken.

De transportsector loopt een aantal specifieke risico´s. Het gaat dan met name om diefstal van bv. voertuig, lading of brandstof. Door de transportbeveiliging van Q-Plus Security International treft u voorzorgsmaatregelen om transportcriminaliteit te voorkomen of de kans er op te beperken.

Q-Plus Security International volgt en begeleidt transporten, zowel nationaal en internationaal als over het land en over het water.

Voorafgaand aan het transport zullen de ingezette transportbeveiligers volledig op de hoogte gesteld worden van de diverse wetgevingen in de landen die zij zullen doorkruizen om het transport zo voorspoedig en vlekkeloos te laten verlopen als mogelijk is.

De ingezette begeleidingsvoertuigen zijn uitgerust met een communicatiesysteem dat zowel met de meldkamer als met de chauffeur van het vracht dat begeleidt wordt in contact staat.
 

Vakantiebeveiliging
De vakantieperiode is voor inbrekers het juiste periode om in te breken in woningen. Om potentiele inbrekers buiten de deur te houden biedt Q-Plus Security International Vakantiebeveiliging aan.

De Q-Plus Security International beveiligers voeren regelmatig controlerondes binnen en buiten uw woning uit.

Door deze cotrolerondes gaat een preventieve werking uit.
 

Winkelbeveiliging
De bekende antidiefstal poortjes zijn al lang niet meer voldoende om diefstal te voorkomen.

Door steeds vindingrijker en brutaler wordende criminelen en door de grote stijging van derving door winkeldiefstal is de winkelbeveiliger een must geworden in het hedendaagse winkelbeeld. Steeds meer ziet men bij bv. supermarkten, kledingzaken, juweliers winkelbeveiligers over de veiligheid van de personeel, de goederen en de klanten waken.

Q-Plus Security International werkt met specifiek voor het winkelbedrijf getrainde winkelbeveiligers die aanvullend op basis van uw wensen en eisen ook nog een specifieke training “on the job” krijgen, waar expliciet wordt ingegaan op de problemen van desbetreffende organisatie.